Thông Báo - Mầm Non Sắc Màu

Không gian học tại Mẫu Giáo Sắc Màu

Lứa tuổi mầm non “trẻ học mà chơi, chơi mà học” thông qua vui chơi để trẻ lĩnh hội kiến thức. Chính vì lý do này, mà ngay từ khi thành lập, Ban điều hành Mẫu Giáo Sắc Màu đã chủ trương thiết kế, xây dựng và trang bị một không gian học tập đạt tiêu chuẩn giảng dạy, tạo cơ hội cho trẻ được học tập, vui chơi trong môi trường thân thiện.

Xem chi tiết
ĐĂNG KÝ HỌC