HỌC PHÍ CỐ ĐỊNH TẠI MẪU GIÁO SẮC MÀU

BẢNG HỌC PHÍ - 01/01/2020

Đóng Học Phí Theo 1 Tháng 6 Tháng 12 Tháng
Học Phí 1.500.000 đ 1.425.000 đ 1.350.000 đ
Năng Khiếu: Anh Văn, Yoga Kids, Aerobic Kids 1.500.000 đ 1.425.000 đ 1.350.000 đ
Ăn uống + Vệ Sinh 1.000.000 đ 950.000 đ 900.000 đ
Tổng Học Phí Đã Giảm 4.000.000 đ 22.800.000 đ 43.200.000 đ

Các ưu đãi học phí

  • Ưu đãi thêm 5% khi đóng học phí 6 Tháng
  • Ưu đãi thêm 10% khi đóng học phí 12 Tháng
  • Phí ghi danh và nhập học: miễn phí
  • Có các ưu đãi đặc biệt cho phụ huynh đóng phí trọn khóa hoặc 2 khóa trở lên
  • (Xin vui lòng liên hệ với bộ phận Tư vấn của Nhà Trường để biết các thông tin ưu đãi cụ thể)